اطلاعیه

10 اسفند 1401

اخبار مقالات

محورهای مقالات رسیده را اینجا مطالعه کنید

28 دی 1401

اخبار جلسات کمیته‌ی اجرایی

خلاصه‌ای از موارد ذکر شده در جلسات کمیته‌ی اجرایی

28 دی 1401

اولین جلسه کمیته علمی همایش

اولین جلسه کمیته علمی همایش با حضور اکثریت اعضا کمیته علمی تشکیل شد

27 دی 1401

login