سخنرانی آقای دکتر حذرخانی درباره یادگیری ترکیبی

در سازمان پژوهش ما راهنمای عمل یادگیری ترکیبی را تهیه کردیم. این راهنما از مرحله گذر به مرحله دائم برسد. در این راهنما به توصیف رویکرد ترکیبی پرداخته ایم. از نظر ما فناوری جدای از آموزش نیست بلکه ضرورت آموزش است. چگونگی استفاده از فرصت ها و تهدیدهای کاربری فناوری های جدید را باید با پیوست های فرهنگی همراه نماییم. استفاده از فناوری آموزشی ما را به عدالت آموزشی نزدیک می کند. بنظر می رسد دردهه آینده تولید محتوا مشکل نظام آپ نخواهد بود بلکه آنچه مهم است چه کسانی و با چه شایستگی هایی می توانند محتوا را آموزش دهند، در حال حاضر از سوی وزارت راهنمای یادگیری ترکیبی به مدارس ابلاغ شده و قرار است تا چند سال آتی کلیه کتب درسی با این رویکرد تهیه گردند. البته اجرای این رویکرد نیازمند تجهیزات و برنامه های مناسب است. نشست ها و وبینارهای تخصصی برای همکاران در حال برگزاری است تا همکاران با اشراف کامل بتوانند این رویکرد را اجرا نمایند. یادگیری ترکیبی باید از طراحی آموزشی ترکیبی استخراج گردد و نیز باید از نیروهایی استفاده شود که با طراحی آموزشی، مدیریت کلاس و حتی مدیریت مدرسه با رویکرد ترکیبی آشنا باشند. یادگیری ترکیبی استلزاماتی دارد که در راهنما آمده و برای تحقق آن نسخه های راهبردی برای مقامات مرتبط با موضوع ارسال شده است. اگرچه کلاس های حضوری در آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته ولی این به معنی بسته شدن فضای مجازی نیست. انتظار می رود دانشگاه در طراحی سایت هایی مثل فت که با شبیه سازی های جذاب توانسته محتوای بسیار خوبی را برای معلمین، تهیه کند، کمک نموده و ما به عنوان مصرف کننده از این محصولات بهره برداری نماییم.

لینک فایل صوتی سخنرانی جناب آقای دکتر حذرخانی

login