کمیته علمی

دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

دبیر کمیته علمی
nili1339gmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس هسته پژوهشی یادگیری سیار

کمیته اجرایی

دکتر محمد جمشیدی مقدم

دکتر محمد جمشیدی مقدم

دبیر اجرایی
mjamshidiatu.ac.ir
عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
دکتر فاطمه جعفرخانی

دکتر فاطمه جعفرخانی

عضو کمیته اجرایی
fatemehjafarkhanigmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
دکتر محسن روشنیان رامین

دکتر محسن روشنیان رامین

عضو کمیته اجرایی
mohsen.raminyahoo.com
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
مریم فلاحی

مریم فلاحی

عضو کمیته اجرایی
falahi.maryam8gmail.com
عضو کمیته اجرایی همایش
فریبرز فرهادی

فریبرز فرهادی

عضو کمیته اجرایی
f.farhadiatu.ac.ir
عضو کمیته اجرایی همایش
دکتر صابر عظیمی

دکتر صابر عظیمی

عضو کمیته اجرایی
saber67azimigmail.com
عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
دکتر سحر رحیمیان

دکتر سحر رحیمیان

عضو کمیته اجرایی
dr.sa.rahimiangmail.com
عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
نسترن مهرزاد

نسترن مهرزاد

عضو کمیته اجرایی
mehrzad1389gmail.com
عضو کمیته اجرایی همایش
حمیده بافنده

حمیده بافنده

عضو کمیته برگزاری
h.bafandehmic.ir
مشاور R&D- شرکت فناوری شبکه آموزش دانش نویان و عضو کمیته اجرایی همایش یادگیری سیار
فائزه راستگو

فائزه راستگو

عضو کمیته برگزاری
fr142078gmail.com
عضو کمیته اجرایی همایش یادگیری سیار