سخنرانی جناب آقای دکتر نیلی 
جناب آقای دکتر نیلی، دبیر علمی سومین همایش ملی یادگیری سیار، پس از خیرمقدم و تبریک اعیاد شعبانیه، ضمن تشکر از مسئولین و معاونین محترم دانشگاه، توضیحی دربارۀ تاریخچه‌ی همایش یادگیری سیار ارائه داده و به شرح موارد زیر پرداختند: برگزاری اولین همایش یادگیری سیار در سال 1399 با حمایت هسته پژوهشی یادگیری سیار، گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و دومین همایش یادگیری سیار در سال 1400.

جناب آقای دکتر نیلی ضمن اشاره بر هشداردهنده بودن آمار ضریب نفوذ موبایل، بیان کردند: این وسیله(موبایل) بسیاری از بخش‌های زندگی ما را مدیریت می‌کند و باید برای آن، علی‌الخصوص در بخش آموزش و یادگیری، فکری کرد.

وی در ادامه به استقبال گرم اساتید دانشجویان و معلمین از همایش اشاره و ارتباط تنگاتنگ دو نهاد آموزش عالی و آموزش و پرورش را در برگزاری این همایش از نکات قوت آن دانست. از مجموعه ۱۷۰ مقاله رسیده، تعداد ۲۲ مقاله برای ارائه شفاهی و ۳۹ مقاله برای ارائه پوستری پذیرفته شد. دبیر علمی همایش در پایان و از کلیه برگزار کنندگان همایش اعم از مسئولین دانشگاه، دانشکده، گروه تکنولوژی آموزشی ونیز هسته پژوهشی یادگیری سیار و وزارت آموزش و پرورش تشکر و قدردانی نمود.

لینک فایل صوتی سخنرانی جناب آقای دکتر نیلی

 

login