گزارش سخرانی آقای دکتر واحدی

آقای دکتر واحدی در همایش یادگیری سیار در ارتباط با آموزش‌های مجازی نکاتی را به شرح ذیل عنوان کردند :

یکی از بزرگترین مشکلات ما در آموزش‌های مجازی افراد کم برخوردار و مناطقی است که امکانات لازم برای بهره گیری از آموزش‌های مجازی را ندارند و مشکل اصلی زیرساخت‌های بسیار ضعیفی است که در این حیطه داریم .

به مسئله ای که در مدارس باید توجه شود دروسی از قبیل کاربرد فناوری وتفکر و سواد رسانه‌ای است که این دروس نحوه استفاده دانش آموزان از فضاهای مجازی را یاد می‌دهند و همچنین آنها را با خطرات و مشکلات فضاهای مجازی آشنا می‌کند.

متاسفانه در سال‌های قبل از کرونا مسولین در خصوص استفاده از آموزش‌های مجازی و تکنولوژی آموزشی تفکر موقتی بودن را داشتند که بعد از شیوع کرونا این تفکر در ذهنشان به یقین تبدیل شد .

مهم‌ترین مشکلی که در دوران کرونا وجود داشت استفاده اجباری از شبکه شاد بود که در آن زمان کارایی بالایی نداشت و جلوگیری از استفاده از سایر پلتفرم‌ها باعث شد آموزش‌های مجازی ناکارآمد جلوه کند .که البته الزام استفاده از شبکه شادبه دلیل ایجاد فضای امن برای دانش آموزان  بود و البته همه میدانیم که استفاده از  ال ام اس ها قابلیت کنترل بالاتری از نظر امنیت را دارتد.

متاسفانه با بی توجهی در عرصه علم و تخصص استفاده از تکنولوژی در دوره کرونا آسیب‌های زیادی خوردیم.

واین باعث شده ، در حال حاضردر بحث آلودگی هوا ومشکلات دیگر که امکان فراهم کردن تدریس در فضای مجازی وجود دارد، متاسفانه همگی در برابر آن مقاومت می‌کنند .

و عقیده اکثریت بر این است که در بحث آموزش مجازی هیچ چیز به دست نیامده و این اتهام  بدون پژوهش و تحقیق بر آموزش مجازی و استفاده از تکنولوژی وارد است و عمدتا مبنی بر تحلیل های عامیانه است.

پرسش فلسفی عمیق اینکه تجربه نه چندان موفق مربوط به" شیوه آموزش "در فضای مجازی است یا اینکه این آموزشها" ذاتا" اثر بخش نیستند.

لینک فایل صوتی سخنرانی جناب آقای دکتر واحدی

login