جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در تاریخ 1401/11/30

برگزاری جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی به منظور هم‌اندیشی در خصوص همایش یادگیری سیار که مورخ 10 و 11 اسفند در دانشکده‌ی روانشناسی و علوم‌تربیتی برگزار می‌شود.

این جلسه در دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی تشکیل گردید.


جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در تاریخ 1401/11/23

برگزاری جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی به منظور هم‌اندیشی در خصوص همایش یادگیری سیار که مورخ 10 و 11 اسفند در دانشکده‌ی روانشناسی و علوم‌تربیتی برگزار می‌شود.

این جلسه در دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی تشکیل گردید.


جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در تاریخ 1401/11/5

جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/5 تشکیل شد. در این جلسه خانم بافنده نماینده موسسه فناوری شبکه آموزش دانش نویان گزارش حمایت از همایش را ارائه کرد. قرار شد خانم فلاحی عناوین کارگاه را برای هفته‌ی بعد آماده نمایند و قالب نگارش مقالات با سربرگ همایش در سایت بارگزاری شود.


جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در تاریخ 1401/10/28

جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در 1401/10/28 تشکیل و درباره‌ی مباحث زیر تبادل نظر شد:

• نحوه‌ی تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده

• استفاده از پنل‌های تخصصی در روز همایش برای تدوین

• توصیه‌های سیاستی در دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش

• استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبادل نظر صاحب‌نظران

login