با سلام و عرض ادب خدمت سروران گرامی، اساتید معزز، دانشجویان محترم و معلمان بزرگوار

رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف علوم بشری مانند آموزش بحدی است که دانش بشر در هر 5 سال دوبرابر می شود. در چنین شرایطی لازم است عوامل اثرگذار در این سیر تکاملی درباره زمانی کوتاه رصد شده و آخرین یافته های دانشمندان داخلی و خارجی به اطلاع علاقمندان برسد. خدا را شاکریم در دو سال گذشته بصورت متوالی گفتمان فناوری های آموزشی در همایش و نشست های تخصصی مختلف در دانشگاه ها، انجمن های علمی و عرصه های پژوهشی رایج و در اختیار کنشگران آموزش قرار گرفت. با توجه به اینکه تداوم و توالی جریان علمی حوزه تخصصی تاثیر بسزایی در به روز شدن اطلاعات علاقمندان دارد، و با توجه به وعده داده شده، در سالهای گذشته برای سالانه بودن همایش و کارگاه های آموزشی یادگیری سیار، امسال نیز برآن شدیم تا این مهم را در عرصه آموزش رسمی مورد بحث قرار دهیم. (برای دسترسی عزیزان به فعالیت های انجام شده در سال های گذشته، شما را به سایت mlearning.atu.ac.ir و mlearning2.atu.ac.ir با عنوان یادگیری سیار در نظر و عمل و نیز یادگیری سیار در عصر کرونا و پسا کرونا ارجاع می دهیم تا از آثار ارسالی مطلع گردید). اگرچه دامنه یادگیری سیار و یادگیری فراگیر به حوزه هایی مانند یادگیری مادام العمر نزدیک تر است اما در عمل با شواهد دوران کرونا بخوبی درمی یابیم که موبایل از جمله وسایل پرکاربرد برای کنشگران عرصه آموزش اعم از دانشجویان و دانش آموزان و نیز معلمان بوده است با توجه به لزوم آموزش ترکیبی بعنوان بهترین رویکرد پس از دوران کرونا و در تداوم نیل به یادگیری عیق و پایدار در نظام های رسمی آموزش، بنظر می رسد بهره مندی از موبایل در تداوم آموزش امری اجتناب ناپذیر است. موبایل بعنوان یکی از فناوری نوظهور امکانات بسیار ارزشمند و از طرفی محدودیت هایی را دربر دارد که لازم است برای آموزش های کاملا مجازی و حضوری در ترکیب با فناوری های نوین، به آن عنایت و توجه لازم مبذول گردد. به همین جهت تلاش داریم در سال جاری محور بحث همایش را یادگیری سیار در نظام های رسمی مورد مطالعه قرار دهیم