پوستر مقالات فاقد لینک توسط نویسنده ارسال نشده است

1006- نقش آموزش مجازی دربهبود فرآیند یاددهی یادگیری دانش آموزان

نویسنده: معصومه پزشکی مغانلو

1008- تبیین راهبردهای افزایش حضور شناختی یادگیرندگان در یادگیری سیار

نویسنده: محمدرضا حیدری

1009- ارزیابی میزان پیاده سازی مؤلفه های یادگیری رایانه محور برای کودکان نارساخوان در برنامۀ شاد از دیدگاه مربیان مراکز اختلال یادگیری استان همدان

نویسنده: معصومه شعبانی، هانیه کلانتری دهقی، مهدی عبداله زاده رافی

1014- تبیین نقش حضور تدریس و حضور شناختی در یادگیری سیار

نویسنده: دریا مغیثی

1015- تبیین اصول طراحی و توسعه یادگیری سیار برای کودکان پیش دبستانی

نویسنده:مژگان قنات

1019- تحلیلی بر ملزومات طراحی و تولید درس افزار با تأکید بر یادگیری فعال

نویسنده: رحیم کریمی

1039- مطالعه جامعه‌شناختی میزان رضایتمندی ازآموزش الکترونیکی با تاکید بر برنامه شاد(مورد مطالعاتی معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماهشهر)

نویسنده: ابراهیم میرزایی، نورالدین اله دادی، صدیقه شاکری پور

1042- بررسی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی گلستان

نویسنده: شیما کاظمی ملک محمودی، شیدا کاظمی

1047- بررسی انتقادی تلفیق یادگیری و آموزش مبتنی بر رسانه های سیار در محیط های آموزش رسمی

نویسنده: علی حمیده، شیوا قلندری

1050- مزایا و چالش های بهره گیری از آموزش سیار

نویسنده: عنایت کریم زاده

1051- کتاب درسی الکترونیکی؛ رسانه‌ای آموزشی در محیط‌های یادگیری سیار

نویسنده: طالب زندی

بررسی تاثیر نگرش بر آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی در بین دانش آموزان

نویسنده: طیبه احمدنژاد

1054- بازخورد دانشجویان علوم انسانی به آموزش حضوری، آنلاین و ترکیبی (یک مطالعه کیفی)

نویسنده: هما شهلایی، رامین  نوظهوری

1056- آسیب شناسی فضای مجازی در آموزش از راه دور با تأکید بر تجربه زیسته معلمان

نویسنده: اکرم رمضانی

1059- هوش مصنوعی و به کارگیری آن در حوزه ی تعلیم و تربیت

نویسنده: رحیم محجوب، فرناز فضلعلی

مقایسه اثربخشی روش آموزش مبتنی بر وب و آموزش حضوری بر بهبود خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

نویسنده: کامران مام قادری، مسعود نجاری، اسعد خضرنژاد، هوشیار خضرنژاد

بررسی نقش و اثر گذاری آموزش سیار در نظام یادگیری و پیشرفت در نظام آموزش الکترونیکی کنونی

نویسنده: مژگان توکلی

1073- تأثیر هوش مصنوعی چت جی‌پی‌تی (Chat GPT) در آموزش و یادگیری

نویسنده: حسین معافی

1074- یادگیری سیار و دلالت‌های آن در برنامه‌ درسی

نویسنده: فاطمه غلام زاده، محمد غلام زاده

1080- مزایا و مشکلات فرآیند یاددهی_یادگیری آموزش مجازی در بستر موبایل در دوران کرونا، یک دیدگاه ترکیبی

نویسنده: شیرین مدین

1082- بررسی اثر بخشی یادگیری سیار در بهبودکیفیت نظام آموزش عالی

نویسنده: ابوالفضل حاتمی فرد

1103- بررسی تاثیر استفاده دانش آموزان از اینترنت و انزوای اجتماعی درآموزش سیار تجربه زیست بوم شاد

نویسنده: لیلا داودی ثانی

شناسایی تهدیدها و فرصت های گسترش محتوای الکترونیکی

نویسنده: سعید طالبی، فرزاد محمدجانی، زهرا هنربخش

1114- شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در به کارگیری یادگیری سیاردر آموزش عالی نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده: فرزانه رمضانی

1119- کاربرد هوش مصنوعی در آموزش رسمی

نویسنده: مولود صدقی گوی آقاج

1122- یادگیری سیار مبتنی بر محیط های آموزشی شخصی سازی شده و انطباقی: مروری بر چالش‌ها و مسیرهای آینده

نویسنده: شیوا قلندری، علی حمیده

1127- واکاوی آموزش سیار در نظام آموزش عالی انگلستان

نویسنده: مهتاب پورآتشی

1131- بررسی تأثیر برنامه کاربردی قرآنی تلفن همراه بر پیشرفت آموزشی و تربیتی قرآن آموزان

نویسنده: محمد جواد اخوندیان، هادی پیش بهار

رابطه آمادگی برای یادگیری الکترونیکی و نگرش به یادگیری سیار در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

نویسنده: حسین استادحسنلو، اسما  فرشی ابراهیم وند

1138- ویژگی عناصر برنامه‌ درسی مدارس در آموزش‌های سیار

نویسنده: حسین معافی

1139- بررسی ویژگی های معلم امین در آموزش مجازی (نرم افزار شاد)

نویسنده: مریم شهبازی

1145- واکاوی مزایا و فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی

نویسنده: حسن ضابط

1157- بررسی نقش خودتنظیمی بر استفاده از تلفن همراه توسط دانش‌آموزان در یادگیری سیار

نویسنده: مصیب کریمی، الهه اسماعیلی

بررسی میزان آگاهی و عملکرد یادگیری سیار (M-learning) و عوامل مرتبط با آن

نویسنده: معصومه السادات ابطحی، رحیم مرادی، فاطمه وکیلی

1161- بررسی فرصت ها و چالش‌های آموزش مجازی با تاکید بر شبکه مجازی (شاد) در دوران کرونا

نویسنده: کبری احمدوند، زهرت تقی زاده قوام، فریبا احمدوند

بررسی آموزش به شیوه یادگیری سیار و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان

نویسنده: لیلا نعمتی، نسرین انصاری

1167- غنی‌سازی محیط‌های یادگیری سیار با تلفیق انیمیشن و تاثیر آن بر یادگیری مهارت‌های پایه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در نظام آموزش رسمی

نویسنده: رحیم مرادی، شراره معتمدزاده

1173- بررسی اثربخشی آموزش درس علوم تجربی از طریق وب بر خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه یک شیراز

نویسنده: رویا شفیع زاده

1190- آموزش سیار مهارت های کارگاهی در هنرستان ها

نویسنده: رقیه پرونده، آریادخت معینی

login