سخنرانی جناب آقای دکتر مزینی معاون فناوری و پژوهشی مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت

جناب آقای دکتر مزینی عنوان نمودند که آموز الکترونیکی از سال 1383 در دانشگاه علم و صنعت ایران اجرایی شد که با مشکلات زیرساختی عدیده ای مواجه بود. با این وجود تجربه رشته کارشناسی در دانشگاه علم و صنعت در همان سالها اجرایی شد. امروزه متاورس پدیده نوین و بحث مهم دنیای رسانه ای امروز است. که مقالات و تحقیقات محدودی در این زمینه وجود دارد. پردیس متاورس دانشگاه علم و صنعت ایران  امسال برای فعالیت در این حوزه مهم و روزآمد راه اندازی گردید. ابزارهای مورد نیاز از قبیل عینک های VR نیز خریداری شده است. همچنین حدود 4 عنوان از دروس ترم جاری با تمرینات و پروژه های متاورسی آماده شده اند و سعی شده تا اساتید علاقه مند برای مشارکت و بهره برداری از این ابزارها در این حوزه ترغیب شوند. مهمترین جنبه متاورس بحث تعاملات آن است. ایشان در ادامه از تجربیات و کارهای انجام شده مشابه در دانشگاهها و حوزه های مختلف آموزش را بیان نمودند و قابلیت های بهره برداری و استفاده از عینک های VR را شرح دادند به طور مثال درمان انواع فوبیا و...

یکی از ضعفهای مهم  حوزه آموزش الکترونیکی در مقایسه با متاورس بحث ایزوله شدن در امر تدریس است که بسیار چالش برانگیز می باشد. یکنواختی صدای استاد، عدم رغبت دانشجو به مشارکت و کاهش تعاملات در کلاس منجر به کاهش کیفیت آموزش و یادگیری می شود. با توجه به اینکه بخشی از امر آموزش و یادگیری در تعاملات میان استاد و دانشجو شکل می گیرد این موضوع حائز اهمیت است. در مقابل، فضا و حوزه VR فضای درگیر کننده ای است که موجب افزایش تعاملات و ارتقای آموزش خواهد شد.

لینک فایل صوتی سخنرانی جناب آقای دکتر مزینی

login