دانلود فایل پی دی اف کتابچه چکیده مقالات شفاهی

کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان نتیجه
 داوری
1030 راههای استفاده از هوش مصنوعی در کلاس درس ریاضی جهت بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری حافظ مجد؛ میکائیل صدقی؛ مطلب علیزاده شفاهی
1036 آینده پژوهی آموزش و یادگیری با متاورس حسین معافی شفاهی
1040 An action research on the effect of Animations on Iranian High School Level EFL Learners’ Vocabulary Knowledge مائده فشی؛ ساحل منصوری شفاهی
1048 پیش بینی رضایت تحصیلی بر اساس حضور تدریس در یادگیری الکترونیکی با نقش میانجی خودتنظیمی دانش آموزان اکبر پاهنگ؛ صمد صلح جوئی هارمی شفاهی
1055 طراحی مدل عملیاتی یادگیری سیار برای آموزش علوم پزشکی در کشور های در حال توسعه با استفاده از مرور نقادانه و تحلیل محتوای کیفی معصومه کلانتریون؛ سلیمان احمدی؛ محمد مهدی صدوقی؛ Per Kallestrup؛ مرضیه کتیبه؛ نسرین خواجه علی شفاهی
1065 مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خود تعیین گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب دانش آموزان دارای اختلال بازی اینترنتی سمیرا حبیبی؛ الهام عباسی پروشی شفاهی
1076 مطالعه تطبیق یادگیری سیار و رسمی در دوره آموزش مجازی در کشور ایران و مالزی هانیه چگنی؛ مرتضی شاهمرادی شفاهی
1078 تجربه زیسته چالش‌ها و مزایای معلمان دوره دوم ابتدایی شهرستان سقز در برنامه شاد هاجر محمدپناه شفاهی
1079 سنجش اثربخشی برنامه شاد در دوران کرونا بر بهبود وضعیت تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی شهرستان دیواندره پریسا کریمی شفاهی
1087 ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در محیط‌های یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اکبر عبدالحسین زاده؛ ملیحه خدابنده لو؛ مدینه دانشمند؛ آیدا اسماعیل پور شفاهی
1091 بازطراحی سیستم مدیریت یادگیری (ال‌ام‌اس) در بستر موبایلی رحیم کریمی؛ مهیا عباس زاده روگوشوئی شفاهی
1097 مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی، ترکیبی و حضوری بر واکنش و یادگیری در آموزش اکبر عبدالحسین زاده؛ ثریا کیوانی ایگده لو؛ آیسان اسماعیل ور؛ سمیه جمیلیان شفاهی
1112 رابطه تسهیم دانش و کاربست فناوری های الکترونیکی در تدریس سعید طالبی؛ فرزاد محمدجانی؛ زهرا هنربخش شفاهی
1118 طراحی مفاهیم خود مراقبتی در بیماری های مزمن غیر واگیردار به شیوه آموزش سیار و بررسی اثر بخشی آن بر بهبود کیفیت زندگی زنان شهر یزد مسعوده بهفروز؛ محمد بهفروز؛ مهدیه بهفروز شفاهی
1121 نقش فنون زیبایی شناختی در یادگیری سیار اعظم صارمی شفاهی
1162 یادگیری سیار و توسعۀ نرم‌افزار آموزش زبان فارسی با تأکید بر مولفۀ دستور زبان فائزه راستگو؛ احسان طوفانی‌نژاد؛ فاطمه راستگو شفاهی
1174 آموزش مجازی در نظام رسمی آموزش و پرورش: بیم‌ها و امیدها احد نویدی شفاهی
1182 تجربه زیسته دانشجویان و اساتید هیئت علمی نسبت به چالش‌ها، مزایا و راهکارهای آموزش مجازی در بستر وادانا ماریه مرادی؛ جواد کیهان؛ جواد کیهان شفاهی
1183 بررسی نقاط ضعف پیام رسان داخلی شاد در آموزش آنلاین باتوجه به نظریه های یادگیری فائزه زارعی؛ عیسی رضایی شفاهی
1185 Modern Game Engines as a Platform for Educational Mobile App Development احسان بشار شفاهی
1191 تاثیر بازی وار سازی بر ادراک دیداری دانش آموزان نارسانویس پایه ی اول ابتدائی مهیا عباس زاده روگوشوئی؛ فاطمه جعفر خانی؛ رحیم کریمی شفاهی
1194 چالش ها و فرصت های یادگیری سیار در آموزش عالی در عصر متاورس احمد سعیدی شفاهی

 

 

 

login