سخنرانی آقای دکتر زارعی مدیرگروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

جناب آقای دکتر زارعی در نشست تخصصی فناوری‌های نوین در آموزش عالی، با اشاره بر فناوری‌های نوین آموزشی مانند chatGPT و متاورس، بیان کردند: فناوری‌های نوین که مبتنی بر هوش مصنوعی و فضای شبکه هست، امروزه در تار و پود نظام‌های آموزشی ورود پیدا کرده و ما ناگزیر به بهره‌گیری از آن‌ها هستیم و باید بررسی شود که چگونه از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط این فناوری‌ها استفاده کرد.اگر نتوانیم به صورت هوشمندانه، و بارعایت موازین اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی فناوری‌های نوین را بکار بگیریم، ممکن است  آسیب‌هایی را، بویژه در سنین پایین ایجاد کنند.

ایشان در ادامه افزودند: از جمله مواردی که در دانشگاه علامه طباطبائی موردتوجه قرار گرفته است، بروزرسانی سرفصل های آموزشی همراستا با فناوری‌های نوین آموزشی می‌باشد. در بازنگری برنامه درسی دوره دکترا، متوجه شدیم که برنامه‌های درسی دانشگاهی به سمت Blended Curriculum رفته‌اند یعنی بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری بدون تعطیل کردن آموزش حضوری.

ایشان پس از عنوان کلیدواژۀ "زیست بوم یادگیری" به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد، گفت: به جهت عملیاتی کردن این واژه، از کلمه approach استفاده می‌کنیم و تا زمانی که تمام فناوری‌های سیار در رویکرد  "Blended learning and teaching approach" طراحی نشوند، کارایی چندانی نخواهند داشت. در عصر حاضر و آینده که فناوری‌های نوین همراه همگان بوده و افراد به‌عنوان نسل دیجیتال معرفی می‌شوند، نمی‌توان این فناوری‌ها را از آن‌ها جدا کرد بلکه باید به کنترل، هدایت و مدیریت درست، جهت استفاده صحیح از فناوری توجه شود.

ایشان همچنین پس از تاکید بر اینکه توسعه مبانی فلسفی رویکردهای جدید که درصدد به خدمت درآوردن فناوری‌ها هستند، جای کار دارند، اظهار امیدواری کردند که نشست‌های اینچنینی سبب شوند تا ضمن شناسایی و بکارگیری فناوری‌ها، تهدیدات را تبدیل به فرصت کرده و استفاده مفیدی از فناوری‌ها در آموزش و پرورش و آموزش عالی داشته باشیم.   

 

login