سخنرانی جناب آقای دکتر لطیفی

حجت الاسلام و المسلمین علی لطیفی درخصوص وضعیت مواجهه آموزش و پرورش با فناوری‌های نوین و سیار یادآور شد: برای درک صحیح این شرایط باید پرسش‌هایی پاسخ داده شود؛ آیا اساساً فناوری‌های سیار، فناوری‌های مناسبی برای آموزش و پرورش رسمی هستند؟ فناوری‌های سیار برای چه نوع آموزش و محتوایی مناسب هستند؟ معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه استفاده از فناوری‌ها؛ شرایطی دارد که باید امکان سنجی‌ها و نوع تخاطب آن با مخاطب را در نظر داشت؛ گفت: رعایت سن مخاطبین و ویژگی‌های آنها مسئله مهم دیگر در این بخش است. چه بسا بخشی از فناوری‌ها مناسب باشد اما چه میزان مناسب است؟ آیا معایب آن قابل پذیرش است؟ لطیفی گفت: بخش قابل توجهی از آموزش عمومی باید مبتنی بر تحقق این هدف باشد که تربیت دانش آموزان مهارت محور است و سوال پیش می آید که آیا این مسئله با فناوری سیار محقق می‌شود؟ مسئله بوم و زیست تجربه دانش آموزان و فناوری‌های سیار چگونه است؟ مسئله رعایت عدالت آموزشی در مناطق محروم و دانش آموزان این مناطق لحاظ شده است؟ آیا فناوری، محتوا را به همه دانش آموزان می‌رساند؟ آیا مناطق کمتر برخوردار هم یادگیری بهتری خواهند داشت یا فقط سبد دانش آموزان بخش برخوردار جامعه بیشتر خواهد شد؟ اینها از جمله دیگر سوالاتی بود که معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص تشریح موضوع مطرح کرد.

وی با تأکید بر اینکه جاری کردن سیاست‌ها در آموزش و پرورش بسیار سخت است، تمرکز برنامه‌ریزی آموزشی بر فرهنگ با تکیه بر فناوری آموزشی را نگاه غالب در این بخش عنوان کرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه یکی از کارکردهای جدی فناوری حوزه برنامه‌ریزی آموزشی است،توجه به این مسئله؛ تنوع بخشی امکانات و غنی بخشی فرصتهای پیش رو؛ تقویت معلمان و آموزش مربیان را از سیاستها و دغدغه‌های جدی این سازمان دانست و افزود: در این زمینه طرحواره امتداد آموزش تا مدرسه لحاظ شده تا معلم را برای برنامه‌ریزی آموزشی و ارتقاء کیفیت یادگیری توانمند کند.

لطیفی تغییر اساسی نگاه جامعه به مسئله کتاب را به عنوان مهمترین رسانه آموزشی را ضروری برشمرد و تأکید کرد این کلیشه باید تغییر کند.

لینک فایل صوتی سخنرانی جناب آقای دکتر لطیفی

login