آمار مقالات در سومین همایش
19 اسفند 1401

آمار مقالات ارایه شده در سومین همایش یادگیری سیار: کل 170، پذیرفته شده بصورت شفاهی 22،  پذیرفته شده پوستری 39

login