بازتاب همایش یادگیری سیار در دانشگاه علامه طباطبائی
15 اسفند 1401

بازتاب همایش یادگیری سیار در دانشگاه علامه طباطبائی را در لینک‌های زیر مشاهده کنید

https://b2n.ir/m80384

https://b2n.ir/w07782

 

login