کانال رسمی همایش در برنامه "شاد"
21 بهمن 1401

با توجه به حمایت شاد از همایش، کانال اختصاصی برای پوشش اخبار همایش در شبکه شاد برای معلمین و صاحبنظران آموزش و پرورش دایر شده و از طریق لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد.

https://shad.ir/mlearning3

login