اخبار جلسات کمیته‌ی اجرایی
28 دی 1401
اخبار جلسات کمیته‌ی اجرایی

جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در تاریخ 1401/11/5جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/5 تشکیل شد. در این جلسه خانم بافنده نماینده موسسه فناوری شبکه آموزش دانش نویان گزارش حمایت از همایش را ارائه کرد. قرار شد خانم فلاحی عناوین کارگاه را برای هفته‌ی بعد آماده نمایند و قالب نگارش مقالات با سربرگ همایش در سایت بارگزاری شود.


جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در تاریخ 1401/10/28

جلسه‌ی کمیته‌ی اجرایی در 1401/10/28 تشکیل و درباره‌ی مباحث زیر تبادل نظر شد:

• نحوه‌ی تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده

• استفاده از پنل‌های تخصصی در روز همایش برای تدوین

• توصیه‌های سیاستی در دانشگاه‌ها و وزارت آموزش و پرورش

• استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبادل نظر صاحب‌نظران

login